REGULAMIN - Wypożyczalnia Morfeusz | stroje.com.pl

 

1. Osoby korzystające z usług wypożyczalni mają możliwość wypożyczenia strojów będących na stanie wypożyczalni według okazanych modeli.

2. Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni. Z tą chwilą żadne koszty nie będą zwracane.

3. Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej lub studenckiej oraz wpłacenie kaucji w wysokości

    ustalonej przez wypożyczalnie.

4. Wypożyczający zobowiązany jest podać wypożyczalni swoje aktualne dane osobowo – adresowo – telefoniczne.

5. Wypożyczone stroje powinny być zwrócenie w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

6. Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z  
      wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.
   

7. Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni obowiązującego w dniu wypożyczenia.

8. Standardowy okres wypożyczenia stroju to 1 doba liczona od momentu wypożyczenia stroju (sobota oraz niedziela są traktowane jako 1 doba).

9. W przypadku wyrażenia chęci wypożyczenia stroju na okres dłuższy wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę .

10. W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę liczoną: stawka standardowa wg cennika

      razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju.

11. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony.

12. Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia  do chwili zwrotu stroju pracownikowi 

      wypożyczalni.

13. W przypadku niedokonana zwrotu stroju bądź zniszczenie lub uszkodzenia stroju wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą

      równowartość aktualnej ceny stroju bądź pokryć koszty naprawy lub przywrócenia go do stanu pierwotnego.

14. Wypożyczalnia uprawniona jest do dochodzenia od wypożyczających wszystkich roszczeń związanych

      z usługą wypożyczenia stroju.

15. W niektórych okolicznościach strój może zostać wymieniony bez dodatkowych opłat za zgodą pracownika firmy.


Najwyższa jakość

Najlepsze stroje

Największy wybór

Najmilsza obsługa